Camping et Location de chalets près du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes

Taal:
Francais
English
Nederlands

Reserveren contract La Valière

Artikel 1 – verblijfsduur

De opdrachtgever die deze overeenkomst voor bepaalde tijd ondertekent, kan in geen geval een beroep doen op een
recht om in het pand te blijven.

Artikel 2 – totstandkoming van het contract

De reservering wordt van kracht zodra de klant deze heeft verzonden. La Vali è re een aanbetaling van 50% van de totale prijs van de
up-to-date is en een kopie van het ondertekende contract, het tweede exemplaar van het contract is up-to-date. te bewaren door de klant.

Artikel 3 – opzegging door de klant

a) Alle annuleringen moeten per aangetekende brief of per telegram worden gemeld. Vali è re, Deze kan het saldo van het bedrag van het verblijf vragen als de annulering minder dan 30 dagen vóór de geplande aankomstdatum ter plaatse plaatsvindt. De borg blijft bij de eigenaar.

b) Niet-presentatie van de klant. Indien de klant niet verschijnt binnen 12 uur na de datum die voor de aanvang van het verblijf is vastgesteld, vervalt het huidige contract en kan de eigenaar over zijn chalet of studio beschikken. De borg blijft bij de eigenaar die de betaling van het saldo van de huurprijs zal vragen.

c) Kort verblijf : In het geval van een kort verblijf, blijft de prijs die overeenkomt met de huurprijs bij de eigenaar

d) Vermindering van het aantal huurders: Tenzij de eigenaar vooraf schriftelijk heeft ingestemd, geen vermindering van het aantal huurders ten opzichte van het aantal huurders. degene die is aangegeven in het huidige contract kan niet leiden tot een vermindering van de oorspronkelijk vastgestelde huurprijs.

Artikel 4 – annulering door eigenaar

Wanneer de eigenaar voor aanvang van het verblijf dit verblijf annuleert, dient hij de klant hiervan op de hoogte te stellen per aangetekende brief met bericht van ontvangst of per telegram. De klant zal, onverminderd verhaal tot herstel van eventueel geleden schade, vergoed worden; direct betaalde bedragen. Hij krijgt ook een vergoeding. minstens gelijk aan de straf dat hij zou hebben gesteund als de annulering op eigen initiatief had plaatsgevonden. deze datum.

Artikel 5 – aankomst

 Het chalet is beschikbaar à vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst, en tot ’ ’ 10 uur op de dag van vertrek. De klant moet op de specifieke dag aankomen. op dit contract. In het geval van een late of vertraagde aankomst, moet de klant La Vali è re

. hiervan op de hoogte stellen

Artikel 6 – saldoafrekening

Het saldo is à aanpassen à bij aankomst. Aanvullende diensten die niet in het contract zijn vermeld, worden in het contract opgenomen. ingesteld aan het einde van het verblijf.  

Artikel 7 – toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een lokale belasting die de klant moet betalen. bij aankomst wordt het vervolgens gedoneerd aan de openbare schatkist.

Artikel 8 – waarborgsom

Bij aankomst van de klant La Vali ère, een waarborgsom van 300 € is verzocht. Aan het einde van het verblijf wordt het geretourneerd, in mindering gebracht op de reparatiekosten van het pand, als er schade is aangericht. observatie ó .Bovendien wordt het chalet aan u verhuurd: schoongemaakt, en moet in dezelfde staat worden teruggebracht, anders zijn er schoonmaakkosten (50 euro) verschuldigd.

Artikel 9 – gebruik van het pand

De opdrachtgever dient het rustige karakter van het pand te waarborgen en er gebruik van te maken in overeenstemming met de opdrachtvoorwaarden. hun bestemming, moet het de interne voorschriften respecteren.  

Artikel 10 – capaciteit

Als het aantal vakantiegangers de capaciteit overschrijdt Ongelukkige ontvangst goedgekeurd door de verschillende departementale diensten, de eigenaar kan extra klanten weigeren. Deze weigering kan in geen geval als aanvaard worden beschouwd. als wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat bij vertrek van een groter aantal vakantiegangers degenen die worden geweigerd, kunnen niet worden terugbetaald;

Artikel 11 – dieren

Dieren zijn niet toegestaan ​​in verhuur . In geval van niet-naleving van deze clausule door de klant, kan deze weigering in geen geval in overweging worden genomen. als wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat bij vertrek van de klant geen restitutie kan worden overwogen.  

Artikel 12 – verzekering

De klant is verantwoordelijk voor alle schade die het gevolg is van zijn toedoen.

Terug naar boven
Navigatie Menu