Camping et Location de chalets près du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes

Taal:
Francais
English
Nederlands

Reserveren contract La Valière

Artikel 1 - Duur van het verblijf
De klant die dit contract van bepaalde duur ondertekent, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht op
recht om in het pand te blijven.

Artikel 2 - sluiting van de overeenkomst
De reservering wordt effectief zodra de klant aan La Valière een voorschot van 50% van de totale prijs van het verblijf en een kopie van de ondertekende
en een kopie van het ondertekende contract. Het tweede exemplaar van het contract moet door de klant worden bewaard.

Artikel 3 - Annulering door de klant

a) Elke annulering moet per aangetekende brief aan La Valière worden meegedeeld, die het saldo van de verblijfskosten kan eisen indien de annulering minder dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum plaatsvindt. De borg blijft eigendom van de eigenaar.

b) Niet verschijnen van de cliënt. Als de klant niet komt opdagen op de geplande datum voor het begin van het verblijf, vervalt het huidige contract en kan de eigenaar over zijn chalet of studio beschikken. De waarborg blijft bij de eigenaar die de betaling van het saldo van de huurprijs zal vragen.

c) Verkort verblijf: In geval van een verkort verblijf blijft de prijs die overeenkomt met de kosten van de verhuur bij de eigenaar.

d) Vermindering van het aantal huurders: Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar kan geen enkele vermindering van het aantal huurders ten opzichte van het in dit contract vermelde aantal leiden tot een vermindering van de oorspronkelijk vastgestelde huurprijs.

Artikel 4 - Annulering door de eigenaar
Wanneer de eigenaar het verblijf voor het begin van het verblijf annuleert, moet hij de klant hiervan per aangetekende brief met ontvangstbewijs in kennis stellen. De klant zal, onverminderd elk verhaal tot vergoeding van eventueel geleden schade, de betaalde bedragen onmiddellijk terugbetaald krijgen. Hij zal ook een vergoeding ontvangen die ten minste gelijk is aan de boete die hij zou hebben betaald indien hij op die datum had opgezegd.

Artikel 5 - Aankomst
 Het chalet is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en tot 10.00 uur op de dag van vertrek. De klant moet aankomen op de dag die op dit contract staat. In geval van verlate of vertraagde aankomst dient de klant La Valière te informeren

Artikel 6 - Betaling van het saldo
Het saldo moet bij aankomst worden betaald. Extra diensten die niet in het contract zijn vermeld, moeten aan het einde van het verblijf worden betaald. 

Artikel 7 - toeristenbelasting
De toeristenbelasting is een lokale belasting die de klant bij aankomst moet betalen en die vervolgens aan de schatkist wordt afgedragen.

Artikel 8 - Waarborgsom
Bij aankomst in La Valière wordt een borg van 300€ gevraagd. Aan het einde van het verblijf wordt het teruggegeven, na aftrek van de kosten voor het herstel van de lokalen, indien er schade is geconstateerd. Verder wordt het chalet aan u verhuurd: schoongemaakt, en moet in dezelfde staat worden teruggebracht, anders zijn er schoonmaakkosten (50€) verschuldigd.

Artikel 9 - Gebruik van de ruimten
De klant moet het rustige karakter van de lokalen waarborgen en ze overeenkomstig hun bestemming gebruiken, en het huishoudelijk reglement naleven. 

Artikel 10 - Capaciteit
Indien het aantal vakantiegangers de door de verschillende departementale diensten goedgekeurde capaciteit overschrijdt, heeft de eigenaar het recht extra klanten te weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of een contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van een groter aantal vakantiegangers dan geweigerd, geen terugbetaling kan worden overwogen.

Artikel 11 - Dieren
Dieren zijn niet toegestaan. Indien de klant deze clausule niet respecteert, kan deze weigering in geen geval worden beschouwd als een wijziging of een contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen terugbetaling kan worden overwogen. 

Artikel 12 - Verzekering
De klant is verantwoordelijk voor alle door hem veroorzaakte schade.

Terug naar boven
Navigatie Menu